Opieka długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielenia intensywnych i systematycznych świadczeń pielęgniarskich realizowanych we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do, którego złożona jest deklaracja wyboru.

Warunki objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub choroby którzy:
 • uzyskali według zmodyfikowanej skali Barthel od 0 do 40 punktów.
 • nie pozostają objęci opieką przez hospicjum domowe.
 • nie pozostają objęci opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych.
 • nie pozostają objęci opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych ,dzieci i młodzieży wentylowanej mechanicznie
 • nie pozostają w ostrej fazie choroby psychicznej


Cele opieki długoterminowej

Celem pielęgniarki opieki długoterminowej jest:

 • zapewnienie pacjentom  obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych
 • przygotowanie chorego( i  jego  rodziny )do samoopieki i samopielęgnacji, oraz kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodne z procesem  pielęgnowania
 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny
 • pomoc w rozwiązywaniu  problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem  w środowisku domowym
 • pomoc w pozyskiwaniu  sprzętu medycznego i rehabilitacji pacjenta w domu


Korzystanie ze świadczeń

Korzystanie ze świadczeń jest bezpłatne (refundowane przez NFZ).

Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu pacjenta w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00 oraz soboty,niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - w medycznie uzasadnionych przypadkach

Minimalny czas opieki bezpośredniej przeznaczonej na jednego pacjenta to 4 wizyty w tygodniu.

Niezbędne dokumenty do objęcia opieką długoterminową

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych
 • kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej,wedlug wzoru określonego przez NFZ (skala Barthel)
Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można pobrać tutaj

Dokumenty należy składać w naszej firmie.

NASI PARTNERZY